Skip to main content

Uudised

Kuidas valida liikluskindlustust?

Liikluskindlustus on kohustuslik. Allpool annab Liikluskindlustuse Fondi tarbijahariduse valdkonnajuht Jaanika Käärst mõned soovitused liikluskindlustuse valikuks.   Kas otse või vahendaja kaudu?  

Loe edasi ›

Kindlustuse lepitusorganid said riigi tunnustuse

Riik annab tunnustuse tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise üksustele, mis vastavad tarbijakaitse seaduse nõuetele. Ühena esimestest tunnustas riik aprilli alguses kindlustuse lepitusorganit ja liikluskindlustuse lepitusorganit.   „Klientide jaoks ei kaasne tunnustuse saamisega muutusi kindlustusvaidluste lahendamisel. Kindlasti on riigi tunnustus oluline kvaliteedimärk,“ ütles LKF-i ja EKsL-i juhatuse liige Lauri Potsepp.   Liikluskindlustuse lepitusorgan tegutseb liikluskindlustuse fondi (LKF) juures 2014. aasta 1. oktoobrist.

Loe edasi ›

Kindlustuskelmuste arv suureneb

2015. aastal üritati kindlustusseltsidelt välja petta 1,8 miljonit eurot, mis on ligilähedane eelmise aasta summaga, väikeste kelmuste arv on kasvanud.   Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse liikme Andres Piirsalu sõnul on Eesti majanduse jätkuv jahtumine kaasa toonud kindlustuskelmuste arvu suurenemise. "Kui 2014. aastal deklareerisid kindlustusandjad 339 kindlustuskelmuse juhtumit, siis 2015. aastal oli see arv juba 380. Seejuures teeb enim muret rahalises mõttes väikeste kindlustuskelmuste järsk sagenemine.

Loe edasi ›

Kindlustusseltsid hüvitasid eelmisel aastal keskmiselt 592 kahju tööpäevas

Eesti Kindlustusseltside Liidu koondinfo kohaselt hüvitasid Eestis tegutsevad kindlustusandjad 2015. aastal 149 253 kindlustusjuhtumit ehk keskmiselt 592 kahju tööpäevas. Kahjukindlustuse kindlustusandjad hüvitasid 146 132 ja elukindlustuse kindlustusandjad 3 121 kahju.   „Hüvitatavate juhtumite arv on iga aastaga kasvanud. Kui aastate eest käsitleti kindlustusteenust tihtipeale kohustusena, mis kaasneb krediidilepingu sõlmimisega, siis tänaseks on kindlustusteenus saanud elu lahutamatuks koostisosaks suurele osale ühiskonnast.

Loe edasi ›

Lepitaja abil lõppeb 71% liikluskindlustuse vaidlustest kokkuleppega

Kindlustusvaidlusi lahendavates lepitusorganites algatati möödunud aastal 131 liikluskindlustuse lepitust ja 82 muu kindlustusteenuse lepitust. Liikluskindlustuse vaidluste keskmine summa oli 2 880 eurot, teiste kindlustusvaidluste keskmine summa oli 13 000 eurot. 71% liikluskindlustuse vaidlustest on lõppenud lepitaja abil kokkuleppega.  

Loe edasi ›

Eelmise aasta tulekindlustuse juhtumite kahju oli 7,6 miljonit eurot

Eesti Kindlustusseltside Liidu andmetel registreeriti eelmisel aastal 593 tuleõnnetustega seotud kindlustusjuhtumit kogukahjuga 7,6 miljonit eurot. Eluruumides toimunud kahjusid oli 411 ning mitte-eluruumides 182.  

Loe edasi ›