Skip to main content

Välismaiste seltside korrespondendid Eestis

Leia välismaise kindlustusandja korrespondent Eestis. Korrespondendilt võid kahju hüvitamist nõuda siis, kui kahju põhjustati välismaise sõidukiga Eestis.

Kui kindlustusandjat ei ole valikus, siis küsi teavet liikluskindlustuse fondilt lkf@lkf.ee