Hea kodukindlustuse sõlmimine

Hea kindlustusleping vastab kliendi ootustele ja vajadustele ning selle kindlustusmakse on mõistlik. Kodu kindlustamiseks pakuvad kindlustusandjad mitmesuguseid teeninduskanaleid ja teenusepakette. Kliendina tasub Teil enne lepingu sõlmimist võtta aega ja teha õige valik.

Miks tuleb aega võtta? Millele kindlustuslepingut sõlmides tähelepanu pöörata? Enesekontrolliks

Miks tuleb aega võtta?

Kindlustuslepinguga võtab kindlustusandja endale kohustuse hüvitada kindlustusjuhtumis tekkinud kahju. Hüvitatav kahju võib ulatuda sadade tuhandete eurodeni. Sellist lepingut ei tohi mingil juhul sõlmida süvenemata.

Hea kindlustussuhe põhineb vastastikusel usaldusel. Usalduse tekkimine võtab aega. Samamoodi nõuab aega kindlustusandjate teenuste võrdlemine. Tavaliselt vajab klient abi, et saada oma vajadustele vastav kindlustusleping.

Tagasi üles

Millele kindlustuslepingut sõlmides tähelepanu pöörata?

Tavaliselt tuleb kindlustuslepingut sõlmides läbida alljärgnevad sammud.

 • Mõelge juhtumitele, mis võivad mõjutada Teie majanduslikku olukorda. Erilist tähelepanu vajavad juhtumid, mida tuleb ette harva ja mille tõttu võib tekkida suur kahju.
 • Analüüsige, mida saab ja on mõistlik kindlustada, sh mille vastu on vaja kindlustada, millistel tingimustel kindlustada.
 • Tehke valik, kas sõlmida kindlustusleping otse kindlustusandjaga või oma esindaja, kindlustusmaakleri kaudu.
 • Kui soovite valida oma huve esindama kindlustusmaakleri, siis tehke endale selgeks, mis teenust maakler osutab, millisteks tegevusteks annate maaklerile volituse ja mille eest maakler vastutab.
 • Koostöös kindlustusmaakleri või kindlustusandjaga täpsustage oma kindlustushuvi ja kindlustusvajadust. Selgitage, mida, mille vastu ja mis tingimustel soovite kindlustada. Nõudke kindlustusandja või kindlustusmaakleri aega, et ta selgitaks Teile teenust ammendavalt.
 • Võrrelge kindlustuspakkumisi ja tehke esmane kindlustusandja ja teenuse valik.
 • Lugege läbi kindlustuslepingu dokumendid ja kindlustustingimused. Küsige kindlustusandjalt või kindlustusmaaklerilt vastuseid. Nõudke, et Teile selgitataks kindlustuslepingu tingimusi.
 • Veenduge, et pakutav on hea kindlustusleping.
 • Sõlmige kindlustusleping. 
Tagasi üles

Enesekontrolliks

Kui olete sõlminud kodukindlustuse lepingu või asute seda tegema, siis saate alljärgnevate küsimuste abil testida, kas kindlustusleping vastab teie ootustele ja vajadustele.

Mis on kindlustatud?

 • Kas kõik kinnistul asuvad ehitised on kindlustatud?
 • Kui kindlustatud on eramu, siis kas ka piirdeaed, lipumast, auto varjualune, vee- ja kanalisatsioonitorustik väljaspool eramut jms on kindlustatud?
 • Kas näiteks paarismaja ühine vahesein on kindlustatud?
 • Kui kindlustatud on korter, siis kas kindlustatud on üksnes siseviimistlus?
 • Kas kindlustatud on kogu kodune vara või on mõned esemed kindlustamata, näiteks milliste esemete kahjustumisest või vargusest tingitud kahju tüüptingimuste järgi ei hüvitata?
 • Kas korrusmaja panipaigas või rõdul olev kodune vara on kindlustatud?
 • Kas kindlustatud on vastutus, mida kannate korteri- või hooneomanikuna?

Mis on kindlustusjuhtumid?
Kas kindlustusjuhtumiks on tulekahju, torustiku leke, torm, üleujutus, vandalism, vargus?

 • Kas koguriskikindlustuse puhul on kõik juhtumid kindlustusjuhtumid?
 • Mida loetakse tormiks või üleujutuseks?
 • Kas äikese tõttu või muul põhjusel tekkinud elektrivarustuse häirest tingitud kahju hüvitatakse?
 • Mõelge välje mõned näidisjuhtumid ja leidke vastus, kas selline juhtum on kindlustusjuhtum?
 • Milliste juhtumite puhul ei ole kindlustusandjal kahju hüvitamise kohustust?

Kui suur on kindlustussumma ja kuidas arvutatakse kindlustushüvitis?

 • Kas kindlustussumma on piisav kahju hüvitamiseks, kui kindlustatud varast ei ole midagi alles?
 • Kas kindlustussumma on mingil viisil piiratud vara liigi vms alusel, näiteks koduelektroonika kindlustussumma on kuni 50% kogu koduse vara kindlustussummast?
 • Kas kindlustushüvitise suurus oleneb sellest, kas ehitis taastatakse või mitte?
 • Kas kindlustusandja arvestab kahjustunud eseme kulumit?
 • Kes ja mis metoodikaga hindab vara väärtust pärast kindlustusjuhtumit?
 • Kes kannab kindlustussumma õigsuse riski?
 • Mis saab, kui pärast juhtumit selgub, et kindlustussumma on liiga suur või väike?
 • Kas kindlustussumma väheneb pärast kindlustusjuhtumit väljamakstud kindlustushüvitise võrra?

Kus kindlustuskaitse kehtib?

 • Kas televiisori kindlustuskaitse kehtib ka siis, kui viite selle suvilasse?

Kui suur on omavastutus?

 • Kui suur osa kahjust jääb kliendi kanda, kui toimub vargus?
 • Kas omavastutuse suurus oleneb kindlustusjuhtumist või esemest, mis sai kahjustada?

Mis on kliendi kohustused?

 • Millised andmed esitasite kindlustuslepingut sõlmides ja mis saab, kui need ei olnud täpsed?
 • Millistest andmete muutustest peate kindlustusandjale teatama?
 • Mis saab, kui jätate kindlustusmakse tähtajaks tasumata?
 • Kas omavastutuse suurus oleneb kindlustusjuhtumist või esemest, mis sai kahjustada?
 • Kuidas peate kodust vara hoidma, et kindlustusandja hüvitaks tekkinud kahju? Näiteks:
  - kas kindlustusandja hüvitab eramu hoovi jäetud jalgratta varguse kahju?
  - kas lahtisest aknast sisse sadanud vihmast tingitud kahju hüvitatakse?
  - kas hooldamata kaminast alguse saanud tulest tingitud kahju hüvitatakse?
 • Kas Teie lapse tekitatud kahju hüvitatakse?

Kuidas toimub kahju hüvitamine?

 • Kes otsustab, kas vara taastatakse või asendatakse uuega?
 • Kes otsustab, milline ettevõte taastab vara?
 • Kui kiiresti maksab kindlustusandja hüvitise välja?
 • Mida peate Teie esitama kindlustusandjale kahju tõendamiseks?
Tagasi üles