Kuidas hüvitatakse varasemate kahjustustega sõiduki osa?

Liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitab kindlustusandja kindlustusjuhtumi põhjustaja tekitatud kahju teisele isikule. Tavaliselt hüvitatakse sõiduki taastusremondi kulud.

Kahju hüvitamise eesmärk on taastada võimaluste piires olukord, mis valitses enne kindlustusjuhtumit. Kindlustusandja hüvitab kulud, mida on vaja selleks, et viia sõiduk endisse seisukorda. Sõiduki taastamine peab toimuma mõistlikel tingimustel.

Kahju suurust hinnatakse taastamiskulude kohta esitatud andmete ja tõendite alusel.

Sõiduki taastamisel võib kasutada asendatavatega samavõrd kulunud detaile ja osasid.

Varasemate kahjustustega sõiduki vigastatud osa hüvitamine

Kindlustusandja hüvitab kahjustada saanud sõiduki osa taastamise kulu olenemata selle varasematest kahjustustest, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:

  • taastamise kulu ei olene detaili varasemast seisukorrast ning
  • osa ei olnud enne liiklusõnnetust raskesti kahjustatud

Kui taastamise kulu on sõiduki osa varasema seisukorra tõttu suurem ja osa ei olnud enne liiklusõnnetust raskesti kahjustatud, hüvitab kindlustusandja sõiduki taastamise kulu, aga mitte varasematest kahjustustest tingitud lisakulu. Varasemate vigastuste ja kahjustuste taastamise kulu tuleb kanda kannatanul endal. Kui kannatanu ei soovi seda kulu kanda, siis kokkuleppel kindlustusandjaga hüvitatakse liiklusõnnetuse tõttu tekkinud kahju rahas.

Kindlustusandja ei maksa hüvitist, kui kahju ei ole tekkinud. Kahju ei ole tekkinud, kui kahjustada saanud sõiduki osa oli enne liiklusõnnetust raskesti kahjustatud. 

Näited

Kindlustusandja hüvitab taastamise kulu ilma varasematest kahjustustest tingitud lisakuluta. Rooste eemaldamiseks vajalikud lisakulud tuleb kanda kannatanul.

 

Kindlustusandja ei maksa hüvitist, sest kahju ei ole tekkinud.

 

 

Kindlustusandja ei maksa hüvitist, sest kahju ei ole tekkinud.

 

All oleval pildil kujutatud esiklaasil oli enne kindlustusjuhtumit liikluse jälgimist raskendav kahjustus. Liiklusõnnetuse tagajärjel arenes täkkest pragu. Kindlustusandja ei hüvita klaasi vahetamise kulu, sest klaas oli enne kindlustusjuhtumit raskesti kahjustatud.