Turvatooli- või hälli kahju hüvitamine

Kui kindlustusjuhtumisse sattunud sõidukis oli laste turvatool või -häll, siis tuleb hinnata, kas see tuleb õnnetuse tõttu välja vahetada või mitte. Hinnangu andmisel lähtutakse tooli või hälli tootja juhistest.

Tavaliselt on tootja juhises kirjas, et õnnetusse sattunud turvatool või -häll tuleb välja vahetada. Samas on liikluskindlustuse juhtumeid, mida ei saa käsitleda tootja juhises märgitud turvatooli või -hälli väljavahetamist tingiva õnnetusena. Sellisel juhul kindlustus turvatooli asendamise kulu ei hüvita.

On selge, et kui õnnetuse tõttu turvaseadmele mõjunud jõud on olnud samasugused nagu jõud, mis mõjuvad toolile äkilisel pidurdamisel või löökaugust läbisõitmisel, siis ei saa olla tegemist tooli või hälli väljavahetamist tingiva õnnetusega.

Ka juhul, kui kõik alltoodud tingimused on täidetud, võib arvata, et tegu ei ole õnnetusega tootja juhise mõttes ja turvaseade ei saanud kindlustusjuhtumis kahjustusi:

  • sõidukiga on lubatud ja ohutu peale kindlustusjuhtumit edasi sõita
  • turvatooli või hälli kõrval olev uks või küljeplekk ei saanud märkimisväärseid kahjustusi
  • ükski sõidukis viibinu ei saanud vigastada, v.a marrastused vms pisivigastused
  • ükski turvapadi ega -kardin kokkupõrke tulemusel ei avanenud
  • turvaseadmel ei ole kõnealusest õnnetusest tekkinud nähtavaid kahjustusi

Juhul, kui õnnetuse iseloomu tõttu tuleb turvavarustus välja vahetada, siis on kahju hüvitamise eelduseks kahju tekkimine. Kui õnnetusse satub turvatool või -häll, mida ei oleks juba enne õnnetust tohtinud kasutada, siis ei ole kahju tekkinud ja seega hüvitist ei maksta. Näiteks turvatool või -häll,

  • millel on õnnetuse eelsed vigastused
  • mille ettenähtud kasutusaeg tootja juhise järgi on möödas, näiteks kui turvatooli tohib kasutada vaid viie aasta jooksul alates selle tootmisest

Kui turvatool või -häll tuleb õnnetuse tõttu asendada, siis hüvitatakse uue samasuguse tooli või hälli hind, st ei arvestata järelturu pakkumistega.