Statistika

Kindlustusturu ülevaade

2023. aasta
2022. aasta
2021. aasta
2020. aasta
2019. aasta 
2017. aasta

Liikluskindlustuse statistika

2024. aasta I kvartal
2023. aasta
2022. aasta
2021. aasta
2020. aasta
2019. aasta
2018. aasta
2017. aasta
2016. aasta
2015. aasta
2014. aasta
2013. aasta

Kindlustusvaidluste statistika ja aruanded

Kindlustusvaidluste statistika 2024. aasta 2. kvartali lõpu seisuga
Kindlustuse lepitusorgani 2023. aasta aruanne
Kindlustuse lepitusorgani 2022. aasta aruanne
Kindlustuse lepitusorgani 2021. aasta aruanne
Kindlustuse lepitusorgani 2020. aasta aruanne
Kindlustuse lepitusorgani 2019. aasta aruanne
Kindlustuse lepitusorgani 2018. aasta aruanne
Kindlustuse lepitusorgani 2017. aasta aruanne
Kindlustuse lepitusorgani 2016. aasta aruanne
Kindlustuse lepitusorgani 2015. aasta aruanne

Muud uuringud ja statistika

Liikluskindlustuse statistika sõiduauto margi lõikes (2021) 
Taksode ja muude sõiduautode riskiohtlikkuse võrdlus (2007-2023)
Sõiduautode ja väikeveokitega toimunud liiklusõnnetused (2007-2022)
Veokitega toimunud liiklusõnnetused (2007 - 2022)
Bussidega toimunud liiklusõnnetused (2007-2022)