Kindlustusandja ja autoremondiettevõtte koostöö hea tava

Kindlustusandja ja autoremondiettevõtte koostöö heas tavas on kirja pandud üldpõhimõtted, mida järgitakse omavahelistes suhetes. Samuti sisaldab tava Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL), Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF), Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) ja Autode Keretöökodade Alaliidu (AKL) koostööd puudutavat.

Kirjapandud hea tava eesmärgid on

  • tõhustada kindlustusandja ja autoremondiettevõtte koostööd ühiste klientide teenindamisel ja avariieelse olukorra kiirel taastamisel
  • toetada teineteisemõistmist, ausat ja vaba konkurentsi ning kindlustus- ja remondisektori head mainet
  • selgitada kindlustuse ja kindlustusjuhtumijärgse autoremondi põhimõtteid ning praktikat nii, nagu on Eesti kindlustus- ja autoremondivaldkonnas kombeks
  • aidata kaasa lahenduse leidmisel seltsi ja remondiettevõtte erimeelsuse korral
  • pakkuda seltsile ja remondiettevõttele tuge omavahelise koostöö kokkuleppimisel

Kindlustusandja ja autoremondiettevõtte koostöö hea tava