Kindlustuse vahekohus

Kindlustuse vahekohus on Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutsev kindlustusvaidluste kohtuvälise lahendamise organ.

Kindlustuse vahekohtus lahendatakse kindlustusvaidlus siis, kui vaidlevad pooled on selles kokku leppinud. Tavaliselt lahendatakse vahekohtus kindlustusandjate omavahelisi vaidlusi. Vahekohtu menetlus võib olla lepitusmenetluse jätk, kui pooled lepituse käigus nii kokku lepivad.

Kindlustuse vahekohtu menetluse üksikasjad on kirjeldatud kindlustuse vahekohtu reglemendis.

Asja läbivaatamiseks vahekohtus tuleb hagi esitajal tasuda registreerimistasu 50 eurot Eesti Kindlustusseltside Liidu arvelduskontole EE072200221001162470. Registreerimistasu ei tagastata. Lisaks peavad vaidluse pooled tasuma asja menetlemise kulud vahekohtu hinnakirja alusel. Menetluskulude jaotuse vaidlejate vahel otsustab vahekohus menetluse käigus.

Kindlustuse vahekohtus menetleb asja vahekohtunik või kolmest vahekohtunikust koosnev kolleegium. Vahekohtunikena tegutsevad:

Jüri Aava
Eesti Kindlustusseltside Liit, Eesti Liikluskindlustuse Fond MTÜ
jurist

Karl Haavasalu
Advokaadibüroo Barrister
vandeadvokaat

Triinu Hiob
Advokaadibüroo NJORD
vandeadvokaat

Eero Johannes
If P&C Insurance AS
jurist

Martti Merila
Eesti Kindlustusseltside Liit, Eesti Liikluskindlustuse Fond MTÜ
õigusvaldkonna juht

Madis Saar
Advokaadibüroo Kaevando & Partnerid
vandeadvokaat

Elar Simmo
Salva Kindlustuse AS
juriidilise osakonna juhataja ja prokurist

Kindlustuse vahekohtu kontaktandmed

Telefon: 667 1800
E-post: lepitus [at] eksl.ee
Postiaadress: Mustamäe tee 46 (A-korpus), 10621 Tallinn