Sõidukikahju hüvitamine rahas

Kindlustushüvitise võib välja maksta rahas, kui:

  • sõiduk on hävinud, s.t seda ei ole võimalik taastada või sõiduki taastusremont on ebamõistlik, või
  • sõiduk on kahjustunud ning kindlustusandja ja kahju kannataja on kokku leppinud, et kindlustushüvitis makstakse rahas

Seega, kui sõiduk on kahjustunud, hüvitab kindlustusandja kahju, tasudes sõiduki taastusremondi maksumuse remondi tegijale. Kui kannatanu nõuab, annab kindlustusandja taastusremondi tegijale garantiikirja, et ta tasub remondi maksumuse kahju kannatanu eest.

Kui sõiduk on kahjustunud, tuleb sõiduk taastada. Kahju kannatanul ei ole tavaliselt õigust nõuda kahju hüvitamist rahas. Kindlustusandjat ei saa sundida hüvitama kahju rahas.

Kindlustusandja on tavaliselt valmis maksma hüvitise rahas kahju kannatanu pangakontole, kui

  • kahjustus on selline, et sõiduk läbiks tavapärase tehnoülevaatuse ka seda kahjustust kõrvaldamata või
  • kahjustuse kõrvaldamine ei nõua pleki- ega värvitöid ja võib arvata, et kannatanu tuleb kahjustuste kõrvaldamisega ise toime või
  • kannatanu tahab ja oskab ning tal on võimalus kahjustus kõrvaldada või
  • sõiduk oli enne kindlustusjuhtumit kahjustatud nii, et kindlustusandja hüvitamiskohustus on väiksem sõiduki taastamise kulust

Millal on sõiduk hävinud ja millal kahjustunud?

Sõiduk on kindlustusjuhtumis hävinud, kui:

  • sõidukit ei ole enam võimalik taastada

Näiteks on sõiduk liiklusõnnetuse tagajärjel niivõrd moondunud, et taastamiseks tuleb kogu sõiduki kere ja enamik muid osi asendada uutega.

  • sõiduki taastamine on majanduslikult ebaotstarbekas, sest sõiduki taastamine on sõiduki väärtusega võrreldes ebamõistlikult kulukas
  • kahju kannatanu leiab põhjendatult, et taastatud sõiduk ei ole pärast taastamist samaväärne endise olukorraga

Tegu on sõidukiga, mille taastamine on võimalik ja majanduslikult otstarbekas, kuid kahjustuste ulatuse ja erilisuse tõttu võib arvata, et taastusremont ei taga kvaliteetset tulemust.

Kui sõiduk on hävinud, siis hüvitab kindlustusandja kannatanule uue samaväärse sõiduki soetamise mõistliku kulu. Kui uut samaväärset sõidukit ei ole võimalik soetada, hüvitab kindlustusandja sõiduki väärtuse.

Kui sõiduk on kahjustunud, hüvitab kindlustusandja sõiduki taastusremondi mõistliku kulu.