Skip to main content

Eesti seltside nõuete käsitlejad välismaal

Leia Eesti kindlustusandja nõuete käsitleja oma koduriigis. Nõuete käsitlejalt võid kahju hüvitamist nõuda siis, kui kahju põhjustati Eesti sõidukiga väljaspool oma koduriiki.