X-tee teenuste kasutamise tingimused

X-tee teenus kahju hüvitaja leidmine lepingulisele kasutajale

LKF-i X-tee teenus kahju hüvitaja leidmiseks  võimaldab liikluskindlustuse kahjujuhtumi teate vastuvõtmisel tuvastada kindlustusandja, kelle poole kahjunõudega pöörduda.

Teenus vahendab liikluskindlustuse registrisse kantud andmeid võimaldades teha üksikpäringuid juhtumi toimumise aja ning sõiduki registrimärgi või tehasetähise alusel. Päringu vastus on kindlustusandja nimi, kontaktandmed ning sõiduki mark ja mudel. Kasutaja kohustub päringut tehes esitama kõik nõutavad andmed, sh päringu eesmärgi ja päringu käivitanud isiku kohta.

Teenus on kasutatav lepingu alusel ning LKF-ga kokku lepitud äriprotsessis. See peab vastama LKF-i eetilistele põhimõtetele ja huvidele, sh liikluskindlustuse terviksüsteemi toimimise tagamine.

Teenus on tasuline. Tasu koosneb lepingus fikseeritud kuutasust ja päringute tasust.

Huvi korral palun võtke meiega ühendust aadressil helpdesk [at] lkf.ee (helpdesk[at]lkf[dot]ee).

X-tee teenus kindlustuskaitse kehtivuse kontrollimiseks parkimisfirmale

Teenus selgitab parkinud sõiduki registrimärgi alusel, kas sõidukijuhil on põhjust pöörata tähelepanu liikluskindlustuse lepingu olemasolule.

Teenuse avame parkimiskorraldajale LKF-i riigiga sõlmitud halduslepingu punktis 3.2 toodud teavitamiskohustuse täitmiseks eesmärgiga vähendada liikluskindlustuslepinguta sõitmist.

Teenus on kasutatav lepingu alusel ning LKF-ga kokku lepitud äriprotsessis. See peab vastama LKF-i eetilistele põhimõtetele ja huvidele, sh liikluskindlustuse terviksüsteemi toimimise tagamine.

Teenuse kaudu on võimalik teha üksikpäringuid sõiduki registrimärgi alusel. Kui sõiduk on tuvastatud, kindlustusleping kehtib või võib arvata, et seda ei ole vaja sõlmida, tagastab teenus OK vastuse või kui  kindlustusleping ei kehti ja liiklemiseks peab sõidukil kindlustus olema, NOK vastuse. Olukordi, kus sõidukit ei leitud või teenuse poole pöördumisel tekkis veaolukord, tuleb käsitleda sarnaselt kehtiva kindlustuslepingu olemasolule.

Teenus vahendab liikluskindlustuse registrisse kantud andmeid.

Huvi korral palun võtke meiega ühendust aadressil helpdesk [at] lkf.ee (helpdesk[at]lkf[dot]ee).