Kindlustuse lepitajate ja vahekohtunike konkurss

29.04.2024

Kutse kindlustuslepitajate konkursil osalemiseks

Eesti Kindlustusseltside Liit (EKsL) kutsub osalema kindlustuse lepitusorgani lepitajate konkursil, kus valitakse 14 lepitajat seoses seniste lepitajate ametiaja peatse lõppemisega.

Kindlustuse lepitusorgan tegeleb alaliselt EKsL-i juures kindlustusvaidluste lahendamisega ning lähtub oma tegevuses lepitusorgani menetluskorrast ja lepitusseadusest. Lepitaja on erapooletu asjatundja, kelle eesmärk on aidata leida kindlustusvaidlusele lahendus. Lepitaja ei esinda vaidluses kumbagi poolt, vaid püüab pooli lepitada. Lepitaja ei tee lepitusmenetluses pooltele siduvat otsust ega mõista õigust.  Lepitajad tegutsevad lepitusorgani kaudu. Täpsemalt saab lugeda meie veebilehelt http://www.eksl.ee/et/lepitusorgan

Kui olete huvitatud lepitajana tegutsemisest, siis palume esitada avaldus konkursil osalemiseks koos elulookirjeldusega hiljemalt 27. mail 2024. Kandideerima on oodatud ka praegused lepitajad. Juhul kui te osalete ka paralleelselt toimuval kindlustuse vahekohtu vahekohtuniku konkursil, siis võite esitada ühe avalduse mõlemal konkursil kandideerimiseks. Dokumendid palume saata lepitus [at] eksl.ee (lepitus[at]eksl[dot]ee).

Lepitajad valib kandidaatide hulgast nõukoda, kuhu kuuluvad esindajad EKsL-ist, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist, Rahandusministeeriumist, Finantsinspektsioonist ning Eesti Kindlustusmaaklerite Liidust. 
Valituks osutunutega sõlmib EKsL käsunduslepingu ja lepitajate nimekiri avaldatakse EKsL-i veebilehel. Lepitusteenuse osutamise eest makstakse brutotasu 250 eurot ühe lepitusasja kohta. Eeldatav töökoormus on ligi 10 lepitusasja aastas. Lepitajad valitakse viieks aastaks.

Konkursi tulemused selguvad lepitusorgani nõukoja koosolekul juunikuus, kus valitakse lepitajad salajase hääletuse teel. Uued lepitajad alustavad tööd  1. oktoobril 2024. 

Täiendav teave: Martti Merila, 667 1809, martti.merila [at] lkf.ee (martti[dot]merila[at]lkf[dot]ee).  

Ootame Teid kandideerima!

Kutse vahekohtunike konkursil osalemiseks

Eesti Kindlustusseltside Liit (EKsL) kutsub osalema kindlustuse vahekohtu kohtunike konkursil, kuna seniste vahekohtunike ametiaeg lõppeb peagi.

Kindlustuse vahekohus on EKsL-i juures alaliselt tegutsev kindlustuse vaidluste lahendamise organ, mis lähtub oma tegevuses vahekohtu reglemendist ja tsiviilkohtumenetluse seadustikust. Täpsemalt saab lugeda meie veebilehelt https://www.lkf.ee/et/vaidlus-ja-lepitus/kindlustuse-vahekohus.

 Kui olete huvitatud vahekohtunikuna tegutsemisest, siis palume esitada avaldus konkursil osalemiseks koos elulookirjeldusega hiljemalt 27. mail 2024. Kandideerima on oodatud ka senised vahekohtunikud. Juhul kui te osalete ka paralleelselt toimuval kindlustuse lepitusorgani lepitajate konkursil, siis võite esitada ühe avalduse mõlemal konkursil kandideerimiseks. Dokumendid palume saata lepitus [at] eksl.ee (lepitus[at]eksl[dot]ee).

Vahekohtunikud valib kandidaatide hulgast nõukoda, kuhu kuuluvad esindajad EKsL-ist, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist, Rahandusministeeriumist, Finantsinspektsioonist ning Eesti Kindlustusmaaklerite Liidust. Konkursi tulemused selguvad nõukoja koosolekul juunikuus, kus valitakse vahekohtunikud salajase hääletuse teel .   Uued vahekohtunikud alustavad tööd  1. oktoobril 2024.

Valituks osutunutega sõlmib EKsL käsunduslepingu ja vahekohtunike nimekiri avaldatakse EKsL-i veebilehel. Vahekohtunikud valitakse viieks aastaks.

Täiendav teave: Martti Merila, 667 1809, martti.merila [at] lkf.ee (martti[dot]merila[at]lkf[dot]ee).

Ootame Teid kandideerima!