Aasta kindlustustegu 2023 tunnustuse statuut

1. Eesmärk

(1) Aasta kindlustustegu 2023 tunnustuse eesmärk on väärtustada Eesti kindlustussektoris olulise tähtsusega lahendust, teenust või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud kindlustussektori arengut, koostoimet, koostööd või pakkunud kindlustuse klientidele olulist lisandväärtust aasta jooksul.

(2)Aasta kindlustustegu 2023 tunnustuse (edaspidi kindlustustegu) valimist korraldavad Eesti Kindlustusseltside Liit (EKsL) ja Eesti Kindlustusmaaklerite Liit (EKML).

2. Ettepanekute esitamine

(1) Kindlustusteo nominente saavad esitada:

  1. Eestis tegutsevad kindlustusandjad ja välismaiste kindlustusandjate filiaalid;
  2. Eestis tegutsevad kindlustusmaaklerid ja välismaiste kindlustusmaaklerite filiaalid;
  3. kindlustusagendid ja kindlustusagentuurid;
  4. muud isikud, kellel on puutumus kindlustustegevusega, sh kindlustusvõtjad.

(2) Kirjalik või video vormis edastatud ettepanek peab sisaldama:

  1. argumenteeritud põhjendust, kuidas esitatud tegu vastab aasta kindlustustegu 2023 tunnustuse eesmärgile;
  2. ettepanekule võib lisada selgitavaid materjale nagu fotod, videod vms;
  3. kindlustustegu võib ajaliselt olla alanud ka eelmises kalendriaastas, aga selle põhiline teostus- või rakendusperiood peab jääma käesolevasse aastasse;
  4. esitaja nime ja kontaktandmeid.

(3) Ettepanekud palume esitada kindlustusteo nõukojale hiljemalt 2. oktoobriks 2023 e-posti aadressidel info [at] eksl.ee ja info [at] ekml.ee.

3. Ettepanekute menetlemine

(1) Kindlustusteo nominentide nimed avalikustatakse EKsL-i ja EKML-i veebilehtedel hiljemalt
6. oktoobriks 2023.

(2) Kindlustusteo laureaadi valib nõukoda, mille koosseisu nimetavad EKsL ja EKML kumbki kolm liiget ning ühe liikme nimetavad Rahandusministeerium ja Finantsinspektsioon. Kindlustusteo võitja valimine vormistatakse nõukoja motiveeritud otsusega.

4. Tunnustuse üleandmine

(1) Aasta kindlustustegu 2023 laureaadi kuulutavad välja EKsL-i volikogu esimees ja EKML-i juhatuse esimees 18. oktoobril 2023 toimuval kindlustuskonverentsil.

(2) Laureaadi tunnustusega kaasneb raamitud diplom ja graveeritud vaas.