15 korteriühistut said toetuse tuleohutuse parandamise projektirahastuse konkursil

24.05.2024

Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) korraldatud korteriühistute tuleohutuse parandamise projektirahastuse konkursil said toetuse 15 projekti kogusummas 40 000 eurot, mille abil soetatakse peamiselt tuletõkkeuksi ja soojustatud pööninguluuke. Projektikonkursile esitati 62 taotlust kogusummas 158 460 eurot.

EKsLi kahjuennetuse spetsialisti Aliis Kaare sõnul oli huvi korteriühistute projektirahastuse vastu suur. „Kortermajade tuleohutuse parandamise vajadus on palju suurem kui meie rahalised võimalused. Kuigi projektiraha ei jätkunud kõigile soovijatele, siis andsime oma väikese panuse olukorra parandamiseks. Kortermajade tulekahjud on ohuks inimestele ja tagajärjed on sageli ulatuslikud, kasvõi ühe põlengu ärahoidmine oleks juba suur võit,“ ütles Kaar.

Toetuse saajad on Pärnumaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Jõgevamaa, Harjumaa ja Tallinna korteriühistud, kokku 15 projekti. Need valis välja konkursi hindamiskomisjon, kes andis projektidele hinnanguid projekti põhjenduse, sisu ja eelarve põhjal.

Hindamiskomisjoni liikme, ERGO kahjuennetuse juhi Rain Tõnsoni hinnangul olid toetuse saanud kortermajad tuleohutuse vaates väga halvas seisus. „Põhiliselt soetatakse ja paigaldatakse toetuse abil tuletõkkeuksi ning soojustatud pööninguluuke. Üks korteriühistu lisab ka koridori akendele suitsuärastussüsteemi,“ ütles Tõnson.

„Mõned taotluse esitanud korteriühistud olid saanud Päästeametilt ettekirjutuse, et nad on kohustatud evakuatsiooni trepikotta avanevad tuletõkkeuksed paigaldama. Oli ka neid, kes soovisid seda teha omal initsiatiiviil,“ selgitas Tõnson ning lisas, et tuletõkkeuste eesmärk on tagada evakuatsiooni trepikoja kasutatavus, et näiteks korterist alguse saanud tulekahju püsiks võimalikult kaua korteris ning ei leviks trepikotta, mis on evakueerimiseks ainus võimalus.

EKsLi andmetel on Eestis 25 tuhat korteriühistut ja sõlmitud on ligikaudu 12 tuhat kortermajade kindlustuslepingut, mis pakuvad kaitset tulekahju korral. 

EKsL on kõiki Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav erialaliit, mis arendab kindlustust ja kahjuennetust, samuti analüüsib ja avaldab kindlustusstatistikat. EKsL korraldab kindlustusvaidluste lahendamist kindlustuse lepitusorgani kaudu.