1. juunist ei kehti Venemaa sõiduki roheline kaart Eestis

10.05.2023

Alates 1. juunist 2023 ei kehti Venemaa ja Valgevene sõiduki roheline kaart Eestis ega teistes Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Kui Venemaa või Valgevene registrimärgiga sõidukiga liigeldakse Eestis, siis peab tegema piirikindlustuse või tuleb sõiduk registreerida Eesti liiklusregistrisse ja teha tavaline liikluskindlustus.

Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid teatanud rohelise kaardi süsteemi lepingu lõpetamisest Venemaa ja Valgevenega. „Seetõttu alates juunist ei kehti enam nende riikide sõidukite roheline kaart Eestis isegi siis, kui rohelise kaardi kindlustusperioodi lõpp on peale 1. juunit,“ ütles Potsepp.

„Eestis sõitmiseks on võimalik teha Venemaa ja Valgevene autole ükskõik millise Euroopa Majanduspiirkonna riigi piirikindlustus, selle ei pea ilmtingimata tegema Eesti piiril. Kui aga Venemaa sõidukiga liigeldakse alaliselt Eestis, siis tuleb autole võtta Eesti numbrimärk ja sõlmida liikluskindlustuse leping,“ selgitas Potsepp.

Narva piiripunkti juht Marek Liiva selgitas, et piirivalvurid kontrollivad sõidukitel kehtiva kindlustuse olemasolu nii Eestisse sisenemisel kui siit väljumisel. „Kui Eestisse tuleval sõidukil ei ole Eestis kehtivat kindlustust, siis ei luba me sõidukiga riiki siseneda. Sõidukijuht saab sellisel juhul piiril vormistada piirikindlustuse,“ rääkis Liiva.

Alates 1. juunist ei kehti ka Eesti sõiduki roheline kaart Venemaal ja Valgevenes.

Roheline kaart on rahvusvaheline liikluskindlustuse poliis, mille saab Eesti registris olevale sõidukile tellida kindlustusseltsilt koos Eesti liikluskindlustuspoliisiga.

LKF on liikluskindlustuse registri pidaja, liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo ja liikluskindlustuse lepinguta sõidukite sundkindlustaja. LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.

Lisainfo rohelise kaardi kohta Venemaal ja Valgevenes

Kati Varblane
LKF-i kommunikatsioonijuht
tel 667 0517, 516 9152
e-post kati.varblane [at] lkf.ee
www.lkf.ee
www.kindlustame.ee