Avaleht

Kindlustuse head tavad

Kindlustuse head tavad on üldpõhimõtted, mida kindlustusandja järgib kliendisuhetes. Hea tava on abiks kliendile ja kolmandatele isikutele kindlustusandja tegevuse hindamisel. Hea tava järgimine aitab kaasa üksteisemõistmisele, ausale ja vabale konkurentsile ning kindlustussektori arengule ja hea maine hoidmisele.

Kindlustusteenuse hea tava

Kodukindlustuse hea tava

Sõidukikindlustuse hea tava